Św. Jan z Dukli

Jan urodził się w Dukli około roku 1414. Według miejscowej tradycji już od młodości prowadził życie pustelnicze w pobliskich lasach u stóp góry zwanej Cergową. Do dziś w odległości kilku kilometrów od Dukli znajduje się pustelnia i kościółek, wystawiony pod wezwaniem św. Jana z Dukli na miejscu, gdzie miał on samotnie prowadzić bogobojne życie. Nie znamy przyczyn, dla których Jan opuścił pustelnię i wstąpił do
franciszkanów konwentualnych, zapewne w pobliskim Krośnie, w latach 1434-1440. Zmarł w konwencie lwowskim 29 września 1484 roku.
Kanonizacji dokonał w Krośnie św. Jan Paweł II w dniu 10 czerwca 1997 r.