Św. Ojciec Pio

Święty Pio z Pietrelciny [Francesco Forgione] (25.05.1887 – 23.09.1968)

Ojciec Pio był mistykiem. 20 września 1918 r. podczas modlitwy przed wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego otrzymał stygmaty. Często surowo pokutował, bardzo dużo czasu poświęcał na modlitwę. Wielokrotnie przeżywał ekstazy, miał wizje Maryi, Jezusa i swojego Anioła Stróża.