Św. Zygmunt Gorazdowski

Św. Zygmunt GORAZDOWSKI (1845 – 1920)


Urodził się w Sanoku. Szkołę elementarną i gimnazjum ukończył w Przemyślu. Był kapłanem diecezji lwowskiej. Nazywany był „księdzem dziadów”, gdyż ściągali do niego żebracy całego miasta Lwowa, którym pomagał. W 2001 r. beatyfikował go papież Jan Paweł II, który nazwał św. Księdza Zygmunta „prawdziwą perłą łacińskiego duchowieństwa archidiecezji lwowskiej, który ze względu na swą całkowitą wierność Chrystusowi ubogiemu, czystemu i posłusznemu pozostaje dla wszystkich szczególnie wiarygodnym świadkiem Bożego miłosierdzia”. W roku 2005 kanonizacji dokonał Benedykt XVI.