Św. Maciej

Św. Maciej został dołączony do grona Apostołów w miejsce Judasza, po jego zdradzie i samobójstwie (Dz 1, 15-26). Wybór Macieja nastąpił przez losowanie („los padł na Macieja”).

Św. Maciej jest patronem Hanoweru oraz m. in. budowniczych. kowali, cieśli, stolarzy, cukierników i rzeźników oraz alkoholików i chorych na ospę. Wzywają go niepłodne małżeństwa oraz chłopcy rozpoczynający szkołę.